Aplikace celulózy ISOCELL

Foukaná celulózová izolace

ISOCELL je tepelná izolace z celulózových vláken, která je vyrobena z papíru optimální recyklační metodou. Tříděný novinový papír se nahrubo natrhá, smíchá s boritany a umele v mlýnu. Boritany chrání ISOCELL před napadením hmyzem, plísní, hnilobou a požárem. ISOCELL Vás přesvědčí extrémně nízkou tepelnou vodivostí a odolností proti sedání také u silnější izolace. ISOCELL není toxický, neobsahuje žádné podezřelé látky nebo přísady a je na dotek měkký a teplý, nedráždí kůži, není agresivní a tudíž je hodnocen jako sympatická izolační látka.

Technologie

ISOCELL se fouká do dutin pomocí speciálních vyfoukávacích strojů. Celulózová vlákna v konstrukci zplstnatí a vytvoří se přesná izolační matrace beze spár.

Použití

Celulózová izolace ISOCELL je ideální izolační látkou pro nízkoenergetické a pasivní domy. Nezáleží na tom, zda se jedná o masivní technologii stavění nebo hrázděnou stavbu, ISOCELL se používá stejně u střešních stěn, horních mezipodlažních stropů, mezistěn a vnějších nebo vnitřních stěn.
V oblasti sanace je foukání celulózové izolace ISOCELL často jedinou možností, jak izolovat například střechu. K tomu se celulózová izolace ISOCELL osvědčuje při izolování horních mezipodlažních stropů nebo mezistěn např. v kostelích nebo jiných historických a památkově chráněných budovách.

Nejlepší tepelně izolační hodnoty

Není to jen nejnižší tepelná vodivost, kterou se ISOCELL vyznačuje. Je známo, že každá izolace je kvalitní tak, jak je dobrá na svém nejslabším místě. Celulózovou izolací ISOCELL je možné vyplnit i ty nejužší spáry a štěrbiny. To dokazuje izolační matrace beze spár a tepelných mostů. Vysoká úložná kapacita celulózové izolace ISOCELL způsobuje jednoznačně zpomalený průnik slunečních paprsků. Samotné podkrovní místnosti zůstávájí dlouho do noci chladné, díky tomu můžete nerušeně spát.

Regulace vlhkosti

Celulózová izolace je schopna rovnoměrně přijímat vlhkost do vláken a znovu vydávat bez ztráty izolační hodnoty. Tato zvláštní schopnost zadržování vlhkosti působí regulačně na klima místnosti.

Vynikající ochrana před hlukem

Ve srovnávacích zkouškách byly naměřeny u mezistěn až o 7 dB lepší zvukové izolační hodnoty než u obvyklých izolačních matrací z vláken. Pružná celulózová vlákna absorbují zvukovou energii, místo aby ji reflektovaly. To snižuje dobu dozvuku a zbavuje nežádoucích hluků. Mluvení nebo hudba se tím stává slyšitelnější a srozumitelnější.

Vysoká protipožární ochrana

V klasifikaci EN B-s2-d0 dosahuje celulózová izolace ISOCELL jednoho z nejlepších ocenění pro hořlavé izolační látky. Požární test, provedený v Ústavu pro protipožární techniku a výzkum v oblasti bezpečnosti GmbH v Linci, jakož i vlastní požární testy ukázaly stejný výsledek: Celulózová izolace ISOCELL nehoří, pouze vrchní vrstva zuhelnatí.